Świetlica

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed lekcjami oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. W naszej szkole świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do 1645.

ZSP7 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚWIETLICĘ – należy wydrukować dwustronnie, uzupełnić, podpisać przez oboje rodziców i dostarczyć do skrzynki szkoły przy wejściu w dniu 1 września (skrzynka jest wywieszona w godzinach pracy sekretariatu)

Regulamin korzystania z opieki świetlicy szkolnej

Kontakt – 17 7481596, swietlica@zszp7.resman.pl

 

Zajęcia w świetlicy

Świetlica realizuje swoje zadania opiekuńczo–wychowawcze zgodnie z rocznym planem pracy oraz tygodniowym rozkładem zajęć świetlicy.

 Zajęcia rekreacyjno – ruchowe:

zabawy doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe w sali świetlicy

zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz w sali gimnastycznej

Zajęcia artystyczne:

zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne przy muzyce, konkursy świetlicowe

Zajęcia dydaktyczne:

pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, praca z książką, gry i zabawy, pogadanki, film

Zajęcia wychowawcze:

zabawy integracyjne, gry i zabawy uczące jak radzić sobie z emocjami, opowiadania, teksty relaksacyjne, bajki

Zajęcia multimedialne:

korzystanie z programów edukacyjnych dla dzieci

(pracownia komputerowa)

Zajęcia dowolne w formie zabawowej:

zabawy konstrukcyjne – kształtki rehabilitacyjne, zabawy tematyczne, towarzyskie, gry i zabawy stolikowe (planszowe, karciane, puzzle)

Skip to content