Historia szkoły

KALENDARIUM WYDARZEŃ

 

1847 – Założenie szkoły – na dom szkolny ofiarował hrabia Aleksander Wodzicki „bażantarnię, a na plac pod to zabudowanie ogród dworski w Budziwoju położony.”
11 grudnia 1847 roku budynek poświęcił ksiądz Leopold Olcyngier, kanonik, dziekan i proboszcz z Tyczyna.

1864 – Gmina wystawiła nowy dom szkolny, hrabia Ludwik Wodzicki przekazuje na ten cel 12 drzew.

1865 – Poświęcenie nowego budynku przez księdza Leopolda Olcyngiera i budynek ten „Janowi Chrzcicielowi jako patronowi tutejszej szkoły pod opiekę oddany został”.

1875 – W myśl orzeczenia Wysokiej Krajowej Rady Szkolnej szkoła w Budziwoju zostaje uznana za etatową o jednym nauczycielu (dotychczas nauka była niesystematyczna), powołano pierwszą Radę Szkolną Miejscową.

01.03.1878 – Oddano do użytku dobudowaną drugą salę lekcyjną z pokoikiem dla młodszego nauczyciela.

01.09.1892 – Wysoka Rada Szkolna Krajowa przekształca szkołę na dwuklasową.

1896 – Wybudowano murowaną szkołę o dwóch klasach.

04.09.1914 – Przerwano naukę szkolną do sierpnia 1915 roku, wybuchła I wojna światowa. Moskale zajęli szkołę i okolicę od 8 listopada 1914 r. do 12 maja 1915 r. Wraz z miejscową ludnością wyrządzili ogromne szkody – zniszczono obrazy, szafki, skradziono książki, zepsuto studnię. Mienie kierownika szkoły A. Szeli również zostało rozgrabione. Rada Szkolna nie zatroszczyła się ani o budynek ani o wyposażenie.

16.12.1918 – Służbowe ślubowanie nauczycieli wobec polskich władz.

13.03.1928 – Szkołę przekształcono na czteroklasową i utworzono stanowisko kierownika szkoły, którym został Antoni Szela.

01.02.1928 – Utworzenie jednoklasowej szkoły w Przylasku, przydzielenie do jej prowadzenia abiturienta seminarium Mieczysława Kochonia, a od 20.10.1982 roku Marię Kąkolównę. Izbę lekcyjną wynajęto w domu Bernarda Głodowskiego (wymiary izby 3,5m x 4m, jedno okno).

10.1933 – Ukończenie budowy szkoły w Przylasku i rozpoczęcie w niej nauki.

1937 – Kierownik Jan Ulrych rozpoczyna starania o budowę nowej szkoły organizując pochód przez wieś.

01.09.1939 – Wybuch II wojny światowej. Zajęcia nie odbywają się do dnia 01.12.1939 r. Od tego dnia władze niemieckie zamianowały nauczycielki Marię Telgę i Józefę Schitlerową, (uczyły one do 30.09.1945 roku). Z programu usunięto historię, geografię, a lekcje języka polskiego obejmowały naukę pisania i czytania.

01.09.1944 – Szkołę przekształcono na siedmioklasową, kierownikiem zostaje Antoni Kołwa, nauczycielki: Władysława Kołwowa, Maria Borowcowa, Matylda Bindelska, Edmund Prędki, Zofia Rutkowska – Kołwowa.

01.10.1946 – Oddano do użytku sprowadzony w kwietniu barak poniemiecki, w którym mieściły się cztery sale lekcyjne.

15.07.1947 – Zelektyfikowano szkołę, powstaje pierwszy radiowęzeł (w jednej klasie i mieszkaniu kierownika szkoły).

15.07.1958 – Rozpoczęto budowę szkoły. W czynie społecznym wybudowano fundamenty i je założono. Najbardziej aktywnym był Józef Bury.

08.1962 – Otynkowano budynek szkolny, wybudowano budynek gospodarczy, osiatkowano boisko szkolne oraz działkę.

02.09.1962 – Uroczyste otwarcie szkoły. Przybyły władze wojewódzkie i powiatowe: Michał Ostrowski, Władysław Kruczek, Kazimierz Żmudka, Wojciech Wiśniewski, E. Rudolf, poseł Depa. Szkoła otrzymała imię Józefa Warzochy.

01.12.1962 – Młodzież rozpoczęła naukę w nowym budynku szkolnym. Uczyły się w nim klasy IV – VII, w starym klasy I – III.

04.1964 – Zasadzono przy szkole sad niskopienny.

09.1964 – Rozpoczyna działalność zespół muzyczny prowadzony przez Apolonię Kościak. Instrumenty dla zespołu zostały zakupione za pieniądze przysłane od rodaków pochodzących z Budziwoja, a mieszkających w USA.

02.1965 – Zakończono budowę cieplarni, zasadzono pomidory, sałatę i 300 fiołków alpejskich.

09.1965 – Młodzież szkolna bierze udział w uroczystości odsłonięci pomnika ku czci ofiarom faszyzmu.

09.1966 – Po raz pierwszy realizowany jest program klasy VIII.

02.1973 – Oddano rozbudowany o jedną kondygnację budynek szkolny, na drugim piętrze mieści się pięć pracowni. Od lutego przestaje funkcjonować budynek starej szkoły.

06.1975 – Przestaje funkcjonować szkoła w Przylasku, Uczniowie dojeżdżają do szkoły w Budziwoju.

10.1975 – Zdemontowano szkolną cieplarnię.

1977 – Wykonano boiska asfaltowe.

01. 09. 1990 – dyrektorem szkoły zostaje Wiesław Ulman, a wicedyrektorem Zofia Różycka.

05. 11. 1991 – szkoła przystępuje do Towarzystwa Szkół Twórczych.

1999 – szkoła przystępuje do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

1999 – w wyniku reformy systemu oświaty szkoła zostaje przekształcona na sześcioklasową.

2005 – ukazuje się książka „Szkoła Podstawowa w Budziwoju w latach 1847 – 1975” autorstwa Teresy Borowiec i Reginy Kawy.

2005 – szkoła otrzymuje Znak Jakości Interkl@sa.

06.2006 – pełnienie obowiązków dyrektora i wicedyrektora kończą Wiesław Ulman i Zofia Różycka.

01.09.2006 – dyrektorem szkoły zostaje Renata Kędzierska, wicedyrektorem Marta Chlebek.

10.2006 – szkoła otrzymuje Znak Jakości Interkl@sa na 2 lata.

2008 – pierwsze miejsce szkoły w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Program ekozespołów w mojej szkole”.

08.12.2007 – szkoła obchodzi jubileusz 160-lecia istnienia.

2008 – szkoła ponownie otrzymuje Znak Jakości Interkl@sa.

10.2010 – szkoła otrzymuje Znak Jakości Interkl@sa na 2 lata.

01.01.2010 – Budziwój zostaje włączony do Rzeszowa. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie.

01.09.2011 – szkoła przekształca się z Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 15 i Przedszkole Publiczne nr 27.

06.10.2011 – otwarcie Kompleksu Boisk „Orlik”.

08.2012 – rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy szkole.

01.09.2013 – oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej.

Skip to content