Dokumenty szkolne

Dokumenty związane z organizacją pracy szkoły:

  • Statut szkoły
  • Program wychowawczo-profilaktyczny
  • Procedury bezpieczeństwa w szkole
Skip to content