Samorząd uczniowski

 
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W RZESZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
 
Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły
pod kierunkiem pani Małgorzaty Pelc i pani Katarzyny Musiał

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący: Wojciech Lasota, kl. 7
Zastępca Przewodniczącego: Mariusz Płonka, kl. 6
Sekretarz: Zuzanna Techmańska, kl. 8
Skarbnik: Marek Prędki kl. 8

 

SKŁADY POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI

Sekcja organizacyjna:

 

Sekcja redakcyjna:

 

Sekcja techniczna:

 

Sekcja dekoracyjno-graficzna:

 

PLAN PRACY NA I PÓŁROCZE

 • zagospodarowanie tablicy samorządowej – systematyczne wykonywanie gazetek przez samorządy klasowe oraz aktualizacja wydarzeń prowadzona przez SU
 • kontrola dyżurów pełnionych przez uczniów poszczególnych klas na korytarzach szkolnych
 • zorganizowanie rozgrywek sportowych z okazji Dnia Chłopaka
 • włączenie się do obchodów Światowego Dnia Uśmiechu
 • przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • uczestnictwo w uroczystości pasowania na ucznia (przygotowanie upominków dla pierwszaków)
 • organizacja dyskotek szkolnych
 • akcja na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
 • udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości,
 • organizacja andrzejek – dekoracja sali, dyskoteka, wróżby
 • zorganizowanie szkolnych mikołajek
 • włączanie się do organizowanych akcji charytatywnych (np. „Góra Grosza”, „Pomóż i Ty” na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niewidomych, „Kundelek” na rzecz bezdomnych psów i innych)
 • wydawanie gazetki szkolnej „Głos Uczniowski”
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
 • przygotowanie życzeń świątecznych dla emerytowanych nauczycieli i osób wspierających działalność szkoły

 

PLAN PRACY SU NA II PÓŁROCZE

 • kontrola dyżurów pełnionych przez uczniów poszczególnych klas na korytarzach szkolnych
 • zorganizowanie szkolnych walentynek
 • wydawanie gazetki szkolnej „Głos Uczniowski”
 • organizacja Dnia Wiosny
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
 • przeprowadzenie akcji pod hasłem „W mojej szkole jestem bezpieczny”
 • przygotowanie świątecznych kartek dla nauczycieli – emerytów
 • rozgrywki sportowe z okazji Dnia Kobiet
 • rajd pieszy
 • przygotowanie sprawozdania z działalności SU w bieżącym roku szkolnym i przedstawienie na apelu szkolnym i posiedzeniu rady pedagogicznej
 • przeprowadzenie wyborów do zarządu Samorządu Uczniowskiego na kolejny rok szkolny
 
Skip to content