Samorząd uczniowski

 
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W RZESZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły
pod kierunkiem pani Joanny Sobczyk oraz pani Anity Orłowskiej-Sowa 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Maja Olejnik – przewodnicząca

Natalia Ryba – zastępca przewodniczącej

 

SKŁADY POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI

 

Dekoracyjna

Patrycja Kucaj

Aleksandra Prędki

Patrycja Kalandyk

Alicja Jaworska

Amelia Lisowicz

 

Informacyjno – redakcyjna

Maciej Jajuga

Maja Olejnik

Julia Kyc

Konstancja Szura

Mirella Borowiec

 

Sekcja Techniczna:

Dominik Gorzynik

Dawid Kowtun

Marcin Paśko

 

Charytatywna

Bartosz Zarychta

Konstancja Szura

Mirella Borowiec

Julia Kyc

Alicja Jaworska

Patrycja Kalandyk

Amelia Lisowicz

Jakub Lasota

Wojciech Wiśniewski

Kacper Nitka

 

PLAN PRACY NA I PÓŁROCZE

 • zagospodarowanie tablicy samorządowej – systematyczne wykonywanie gazetek przez samorządy klasowe oraz aktualizacja wydarzeń prowadzona przez SU
 • kontrola dyżurów pełnionych przez uczniów poszczególnych klas na korytarzach szkolnych
 • zorganizowanie rozgrywek sportowych z okazji Dnia Chłopaka
 • włączenie się do obchodów Światowego Dnia Uśmiechu
 • przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • uczestnictwo w uroczystości pasowania na ucznia (przygotowanie upominków dla pierwszaków)
 • organizacja dyskotek szkolnych
 • akcja na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
 • udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości,
 • organizacja andrzejek – dekoracja sali, dyskoteka, wróżby
 • zorganizowanie szkolnych mikołajek
 • włączanie się do organizowanych akcji charytatywnych (np. “Góra Grosza”, “Pomóż i Ty” na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niewidomych, “Kundelek” na rzecz bezdomnych psów i innych)
 • wydawanie gazetki szkolnej „Głos Uczniowski”
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
 • przygotowanie życzeń świątecznych dla emerytowanych nauczycieli i osób wspierających działalność szkoły

 

PLAN PRACY SU NA II PÓŁROCZE

 • kontrola dyżurów pełnionych przez uczniów poszczególnych klas na korytarzach szkolnych
 • zorganizowanie szkolnych walentynek
 • wydawanie gazetki szkolnej „Głos Uczniowski”
 • organizacja Dnia Wiosny
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
 • przeprowadzenie akcji pod hasłem “W mojej szkole jestem bezpieczny”
 • przygotowanie świątecznych kartek dla nauczycieli – emerytów
 • rozgrywki sportowe z okazji Dnia Kobiet
 • rajd pieszy
 • przygotowanie sprawozdania z działalności SU w roku szk. 2017/2018 i przedstawienie na apelu szkolnym i posiedzeniu rady pedagogicznej
 • przeprowadzenie wyborów do zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020