Office 365

BEZPŁATNY PAKIET OFFICE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

Od roku szkolnego 2018/2019 w ramach podpisanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa umowy z firmą Microsoft, każdy uczeń oraz nauczyciel może nieodpłatnie korzystać z usługi Office 365 oraz pobrać na 5 dowolnych urządzeń (komputer, tablet, telefon z systemem IOS lub Android) pakiet Office Professional.

Aby uczeń mógł skorzystać z wymienionych usług oferowanych przez firmę Microsoft opiekun prawny ucznia musi wyrazić zgodę na utworzenie konta Office 365 oraz wykonać poniższe kroki:

  • Podać adres e-mail ucznia wychowawcy klasy (logowanie w usłudze Office 365 będzie powiązane z kontem w dzienniku elektronicznym na platformie firmy Vulcan, które uczeń musi w pierwszej kolejności utworzyć za pomocą swojego adresu e-mail, który do systemu wprowadzi wychowawca)
  • Uruchomić konto w e-dzienniku poprzez ustawienie hasła odzyskując dostęp
  • Wejść na stronę edu.erzeszow.pl
  • Wyrazić zgodę na utworzenie konta ucznia przy pomocy konta rodzicielskiego z e-dziennika (“dla opiekuna – wydaj zgodę” – login i hasło z konta RODZICA w dzienniku, każde dziecko osobny login u rodzica)
  • Wrócić na stronę edu.erzeszow.pl i założyć konto w systemie przy pomocy konta dziecka z e-dziennika (“dla nauczyciela i ucznia – załóż konto” – login i hasło z konta DZIECKA w dzienniku)
  • Zalogować się na nowe konto Office 365 celem aktywacji konta (login jest nowy adres e-mail na domenie edu.erzeszow.pl)
  • Zainstalować pakiet Microsoft Office 365 lub korzystać w chmurze

Po zakończeniu instalacji należy zalogować się do dowolnej aplikacji Office (np. Word, OneDrive czy Skype), aby aktywować pakiet i uzyskać jego pełną funkcjonalność.

Od założenia konta do pakietu usług Office 365 logujemy się przy pomocy adresu e-mail i hasła użytkownika uzyskanego w czasie rejestracji. Resetowanie hasła odbywa się jak przy rejestracji z użyciem danych logowania do dziennika elektronicznego.

ZMIANA NAZWY WYŚWIETLANEJ W OFFICE365:

https://outlook.office365.com/ecp

Klikamy na dole “edytuj informacje”.

Otwiera się nowe okno “informacje o koncie”.

Klikamy “Ogólne” i wpisujemy w nazwie wyświetlanej Imię i Nazwisko.

Gotowe 🙂

Przywracanie/zmiana hasła w Office365 (ze strony edu.erzeszow.pl):

Poniżej znajduje się film instruktażowy dotyczący zakładania konta oraz logowania się do usługi Microsoft Office 365.

Poniżej zamieszczamy film instruktażowy stworzony przez ucznia SP nr 15 w Rzeszowie. Dziękujemy!

 

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji i obługi pakietu Office 365 są dostępne w instrukcji zakładania konta na stronie edu.erzeszow.pl.

W JAKI SPOSÓB POPRAWNIE ZAMIEŚCIĆ ZADANIE W ZESPOLE MS TEAMS.

 

Skip to content