Pedagog

GODZINY PRACY

Poniedziałek 8.00-14.00

Wtorek 8.00-14.00

Środa 8.20-13.20

Piątek 8.00-13.00

Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców – po uprzednim umówieniu terminu i godziny spotkania telefonicznie lub poprzez e-dziennik oraz w czasie konsultacji i zebrań z rodzicami.

kontakt: 17 748 15 98, pedagog@zszp7.resman.pl


1. Kim jest pedagog szkolny

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Te obszary działania i zakresy obowiązków są realizowane przy ścisłej współpracy z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym również poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i inne). Ale głównym podmiotem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ.

2. Instytucje wspierające uczniów i rodziców

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2

ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów
Tel: 17 748 38 00
www.ppp2.rzeszow.pl

3. Dla uczniów

4. Dla rodziców

5. Dla nauczycieli

Uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego wtedy, gdy:

  • Masz trudności w nauce.
  • Masz trudności w relacjach z rówieśnikami.
  • Masz problemy rodzinne.
  • Chcesz się podzielić swoim smutkiem czy radością.

Przyjdź z każdą sprawą, która jest dla Ciebie trudna.

Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego wtedy gdy:

  • Niepokoi lub martwi Cię zachowanie dziecka.
  • Zauważysz u dziecka trudności w uczeniu się.
  • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
  • Masz problem i nie wiesz do kogo się zwrócić po pomoc.

Zapoznaj się z artykułami na podstronie: poradniki dla rodziców.

Poradnia narkomania.org.pl
Skip to content