Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na “Wyposażenie w meble oddziałów przedszkolnych i sal lekcyjnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie”


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

“Wyposażenie w meble oddziałów przedszkolnych i sal lekcyjnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie.


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

“Dostawę środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie.”

22.01.2021 r.

Na powyższej stronie portalu BIP zamieszczono protokół z otwarcia ofert.


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZSP7 NA ROK 2021Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na “Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie w 2021 r.”


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

“Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie w 2021 r.”

20.11.2020 r.

Na powyższej stronie portalu BIP zamieszczono protokół z otwarcia ofert.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na “Wyposażenie w meble oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na “Przebudowę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach parteru budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie”


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

“Wyposażenie w meble oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie”

07.07.2020 r.

Na powyższej stronie portalu BIP zamieszczono protokół z otwarcia ofert.


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

“Przebudowę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach parteru budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie”

02.07.2020 r.

Na powyższej stronie portalu BIP zamieszczono protokół z otwarcia ofert.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie.


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

“Dostawę środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie.”

22.01.2020 r.

Na powyższej stronie portalu BIP zamieszczono protokół z otwarcia ofert.

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę mięsa i wędlin dla stołówki ZSP nr 7 w Rzeszowie w 2020 r.


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

“Sukcesywną dostawę mięsa i wędlin dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie w 2020 r.”

08.01.2020 r.

Na powyższej stronie portalu BIP zamieszczono protokół z otwarcia ofert.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki ZSP nr 7 w Rzeszowie w 2020 r.

20.12.2019 r.

Na ww. stronie BIP zamieszczono zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 5-2019 na zadanie III.


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

“Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie w 2020 r.”

20.11.2019 r.

Na ww. stronie BIP zamieszczono informację dot. zmiany w formularzu oraz zaktualizowany formularz asortymentowo-cenowy na produkty mrożone – zadanie VII.

25.11.2019 r.

Na portalu BIP zamieszczono protokół z otwarcia ofert.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę środków czystości do placówki.


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków czystości do placówki

Treść zapytania

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie.


 

Na stronie “Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie” umieszczono protokół z otwarcia ofert w dniu 26 listopada 2018 r.


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

“Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie”

Na stronie umieszczono wyjaśnienie dotyczące terminu składania ofert oraz aktualizację Istotnych Warunków Zamówienia.


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na:

“Wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie”

Treść zapytania

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Rozstrzygnięcie złożonych ofert na na dostawę środków czystości do placówki

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków czystości do placówki

Treść zapytania

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


Rozstrzygnięcie złożonych ofert na

“Sukcesywną dostawę dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie:

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT.

 “Wyposażenia gabinetu higienistki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 154”


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

“Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie”

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa warzyw, owoców, ziemniaków, jaj dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa produktów mrożonych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na:

“Wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 154”

 Treść zapytania

Załącznik nr 1


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 Treść zapytania

Załącznik nr 1


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowych

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Opis techniczny

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Przedmiar robót

Wzór umowy


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowych

Treść zapytania

Przedmiar robót

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


Rozstrzygnięcie złożonych ofert na wykonanie robót remontowych

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowych

 Treść zapytania

Przedmiar robót

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 R. ZESPOŁU SZKOLNO-PRZDSZKOLNEGO NR 7 W RZESZOWIE


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków czystości do placówki

Treść zapytania

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


Rozstrzygnięcie przetargu  na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


INFORMACJA DOT. OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA “SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNIOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W RZESZOWIE”


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na:

“Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie”

Numer ogłoszenia: 341642 – 2016; data zamieszczenia: 14.11.2016

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykowacy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy – grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo-cenowy


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

pdf Zobacz

Rozstrzygnięcie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

pdf Zobacz

Numer ogłoszenia: 304422 – 2015


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na:

“Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie”

Numer ogłoszenia: 304422 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015

 Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz artykułów spożywczych


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 INFORMUJE O PONOWNYM WYBORZE NA CZĘŚĆ VII – PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie zawarcia umowy


Rozstrzygnięcie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

Str 1

Str 2

Str 3

Str 4

Str 5

Str 6

 Numer ogłoszenia: 240035 – 2014


 Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na:

“Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 154”

Numer ogłoszenia: 240035 – 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz artykułów spożywczych


Rozstrzygnięcie przetargu  na budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie
przy ul. Budziwojskiej 154  w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Numer ogłoszenia: 129929 – 2014


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na:

Budowa placu zabaw przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 7
w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 154
w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

 Numer ogłoszenia: 129929 – 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 do oferty – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 i art. 44 Ustawy pzp

Załącznik nr 3 do oferty – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp

Załącznik nr 7 do oferty – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 do oferty – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 10 do oferty – Oświadczenie o kwalifikacjach

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis techniczny

Rys. 01 – Zagospodarowanie terenu

Rys. 02 – Rzut placu zabaw

Rys. 03 – Schemat projektowanych nawierzchni

Rys. 04 – Zestawienie urządzeń

Rys. 05 – Przekrój przez nawierzchnie

Rys. 06 – Ogrodzenie

Załącznik nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna


Rozstrzygnięcie przetargu  na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

Numer ogłoszenia: 244529 – 2013


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na:

“Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 154”

Numer ogłoszenia: 244529 – 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 – Wykaz artykułów

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 5 – Oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Skip to content