Przedszkole

Przedszkole Publiczne Nr 27 w Rzeszowie istnieje od 1 września 2011 i wchodzi w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7.

Liczy 7 oddziałów, do których aktualnie uczęszcza 182 dzieci.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30-17:00.

Przedszkole mieści się na I i II piętrze budynku galerii Budziwój.

Pomieszczenia są estetyczne, wyposażone zgodnie z potrzebami dzieci i zasadami bezpieczeństwa. Przedszkolaki korzystają też z zaplecza sportowego szkoły oraz z boiska Orlik.

październiku 2013 roku został oddany do użytku plac zabaw zbudowany w ramach projektu „Radosna Szkoła”.

Od czerwca 2015 roku funkcjonuje również ogródek przedszkolny z piaskownicą. Posiłki są przygotowywane dla dzieci we własnej kuchni (śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad).

Przedszkole jest na bieżąco wyposażane w pomoce dydaktyczne i zabawki. Panie wychowawczynie organizują ciekawe zajęcia i zabawy uwzględniające wszechstronny rozwój dzieci oraz wzbudzające ich zainteresowania.

Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z języka angielskiego i rytmiki. Cykliczny udział w spektaklach Teatru Maska w Rzeszowie dostarcza dzieciom wrażeń artystycznych. Mają też możliwość pochwalenia się swoimi talentami artystycznymi podczas jasełek, w Dniu Babci i Dziadka, Mamy i Taty oraz podczas innych zajęć prowadzonych w formie otwartej.

Lokalizacja przedszkola włącza dzieci do udziału w wielu szkolnych przedsięwzięciach i formach pracy. Z kolei aktywność przedszkolaków w szkole jest zawsze bardzo ciepło i życzliwie odbierana. Uczniowie z kolei pamiętają o przedszkolakach: czytają im ciekawe opowiadania, przygotowują dla nich inscenizacje baśni, zapraszają do konkursów.

Edukacja przedszkolna zapewnia dzieciom nabywanie niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w grupie kompetencji społecznych, wzbogaca zasób wiedzy, wpływa na rozwój ich samodzielności i odpowiedzialności.

admin

Skip to content