Opłaty za żywienie i odpisy

Uprzejmie informujemy, iż nieobecność dziecka na obiadach szkolnych i posiłkach przedszkolnych należy zgłaszać NAJPÓŹNIEJ Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM DO GODZ 1200 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ oraz zapytania o płatności za obiady szkolne, wyłącznie pod numerem telefonu: 177481594 lub elektronicznie na adres stolowka@zszp7.resman.pl.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na możliwość wysłania informacji o odpisie pocztą elektroniczną w sytuacji problemów z dodzwonieniem się do placówki.

Odpisy posiłków przedszkolnych oraz zapytania o płatności przedszkolne można również wysyłać na adres: przedszkole@zszp7.resman.pl.

Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone w dniu nieobecności nie będą uwzględniane!


 

W CZERWCU w związku z opłatą za obiady szkolne PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ INDYWIDUALNIE Z INTENDENTKĄ SZKOLNĄ (KONTAKT PODANY POWYŻEJ):

 19 dni x 3,00 zł = 57,00 zł

Opłata za posiłki w przedszkolu jest przekazywana na pasku na początku każdego miesiąca wraz z opłatą za pobyt dziecka oraz zgłoszonymi odpisami.

Prosimy rodziców o wpłacanie DOKŁADNEJ KWOTY bez zaokrągleń. Jest to związane z rozliczeniami VAT w placówce.

Termin płatności: do 10 września 2021 r.

BRAK WPŁATY W TERMINIE POWODUJE SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA!


WPŁATA ZA OBIADY LUB ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU DOKONYWANA JEST Z GÓRY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA KONTO ZSP NR 7:
nr 53 1020 4391 0000 6402 0187 6820

 tytułem: wpłata za obiady /klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …

lub wpłata za przedszkole, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …


`Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej-IX2020 – należy wydrukować, uzupełnić, podpisać, rozciąć i jedną część dostarczyć do skrzynki szkoły przy wejściu głównym w dniu 1 września, druga część jest dla rodziców (skrzynka jest wywieszona w godzinach pracy sekretariatu)

Regulamin korzystania ze stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021

                                                         
 

Skip to content