Opłaty za żywienie i odpisy

Uprzejmie informujemy, że nieobecność dziecka na obiadach szkolnych i posiłkach przedszkolnych należy zgłaszać WYŁĄCZNIE W DNI ROBOCZE NAJPÓŹNIEJ Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM DO GODZ 1200 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ w sposób podany poniżej. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na możliwość wysłania informacji o odpisie posiłków pocztą elektroniczną w sytuacji problemów z dodzwonieniem się do placówki. Pod poniższymi danymi kontaktowymi można również uzyskać  informacje na temat wysokości kwoty opłaty za obiady szkolne.

Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone w dniu nieobecności nie będą uwzględniane!

Elektronicznie na adres: stolowka@zszp7.resman.pl.

Pod numerem telefonu: 177481594.


Zapytania o płatności przedszkolne (posiłki i pobyt) należy kierować na adres: przedszkole@zszp7.resman.pl.


PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PEŁEN MIESIĄC, JEŚLI NIE BYŁO ODPISÓW.

JEŚLI DZIECKO BYŁO NIEOBECNE KONIECZNY JEST WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY Z PANIĄ INTENDENTKĄ (DANE KONTAKTOWE POWYŻEJ) ABY UZYSKAĆ INFORMACJĘ O INDYWIDUALNEJ WYSOKOŚCI WPŁATY PO ODLICZENIU ODPISÓW Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA.

Prosimy rodziców o wpłacanie DOKŁADNEJ KWOTY bez zaokrągleń.
Jest to związane z rozliczeniami VAT w placówce.

BRAK WPŁATY W TERMINIE USUWA UCZNIA Z LISTY OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA!

Szanowni Państwo, ze względu na zbliżający się koniec roku szkolnego oraz wysokie stany nadpłat za obiady szkolne, wpłaty za posiłki w maju i czerwcu proszę wykonywać z pilnym dotrzymaniem terminu płatności oraz tylko po wcześniejszej konsultacji (wyłącznie mailowej – na adres podany powyżej) z panią intendentką w sprawie dokładnej wysokości kwoty do zapłaty. Dziękujemy.

V 2024: dni x 5,00 zł = (bez odpisów)

Termin płatności: do 10 czerwca 2024 r.

Opłata za posiłki w przedszkolu jest przekazywana na pasku na początku każdego miesiąca wraz z opłatą za pobyt dziecka w poprzednim miesiącu pomniejszoną o zgłoszone odpisy.

Wysokość obowiązującej stawki żywienia w przedszkolu podana jest w regulaminie korzystania ze stołówki w ZSP nr 7.
W przedszkolu odpłatność za pełen miesiąc żywienia wynosi – za V 2024 r. : 21 dni x 7,00 zł.


WPŁATA ZA OBIADY LUB ŻYWIENIE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU DOKONYWANA JEST Z GÓRY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA KONTO ZSP NR 7:

nr 53 1020 4391 0000 6402 0187 6820

 tytułem: wpłata za obiady /klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …

lub wpłata za przedszkole, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …


Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – należy wydrukować, uzupełnić, podpisać, rozciąć i jedną część dostarczyć do skrzynki szkoły przy wejściu głównym w dniu 1 września, druga część jest dla rodziców (skrzynka jest wywieszona w godzinach pracy szkoły)

Poniższy „Regulamin korzystania ze stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/2023”, nie uległ zmianie i obowiązuje również w roku szkolnym 2023/2024

                                                  

Skip to content