Opłaty za żywienie i odpisy

Uprzejmie informujemy, iż nieobecność dziecka na obiadach szkolnych i posiłkach przedszkolnych należy zgłaszać WYŁĄCZNIE W DNI ROBOCZE NAJPÓŹNIEJ Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM DO GODZ 1200 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ oraz zapytania o płatności za obiady szkolne,

elektronicznie na adres stolowka@zszp7.resman.pl

lub pod numerem telefonu: 177481594.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na możliwość wysłania informacji o odpisie pocztą elektroniczną w sytuacji problemów z dodzwonieniem się do placówki.

Zapytania o płatności przedszkolne można również wysyłać na adres: przedszkole@zszp7.resman.pl.

Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone w dniu nieobecności nie będą uwzględniane!


PRZED WPŁATĄ PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY Z PANIĄ INTENDENTKĄ ABY UZYSKAĆ INFORMACJĘ O INDYWIDUALNEJ WYSOKOŚCI WPŁATY ZE WZGLĘDU NA POSIADANE ODPISY Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA.

Prosimy rodziców o wpłacanie DOKŁADNEJ KWOTY bez zaokrągleń.
Jest to związane z rozliczeniami VAT w placówce.

BRAK WPŁATY W TERMINIE POWODUJE SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA!

X 2023: 22 dni x 5,00 zł = 110,00 zł

Termin płatności: do 10 października 2023 r.

Poczta do kontaktu: stolowka@zszp7.resman.pl

Opłata za posiłki w przedszkolu jest przekazywana na pasku na początku każdego miesiąca wraz z opłatą za pobyt dziecka w poprzednim miesiącu pomniejszoną o zgłoszone odpisy.

Wysokość stawki żywienia w przedszkolu podana jest w regulaminie korzystania ze stołówki w ZSP nr 7.


WPŁATA ZA OBIADY LUB ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU DOKONYWANA JEST Z GÓRY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA KONTO ZSP NR 7:

nr 53 1020 4391 0000 6402 0187 6820

 tytułem: wpłata za obiady /klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …

lub wpłata za przedszkole, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – należy wydrukować, uzupełnić, podpisać, rozciąć i jedną część dostarczyć do skrzynki szkoły przy wejściu głównym w dniu 1 września, druga część jest dla rodziców (skrzynka jest wywieszona w godzinach pracy szkoły)

Regulamin korzystania ze stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/2023, obowiązuje też w roku szkolnym 2023/2024

                                                  

Skip to content