Publikacje

  • Publikacje książkowe – Teresa Borowiec, Regina Kawa.

„Szkoła w Budziwoju”

Książka ta poświęcona jest oświacie w Budziwoju. Jej autorki szczegółowo przedstawiają zagadnienia związane ze szkolnictwem w naszej miejscowości w latach 1847 – 1973. Na początku publikacji autorki wprowadziły czytelnika w problematykę oświaty galicylskiej. Przedstawiają Budziwój oraz mieszkańców, zamieszczając fragmenty opinii czterech nauczycieli kierujšcych szkołą od 1878r. po lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku.
Historię szkoły podzielono na rozdziały odpowiadające najważniejszym wydarzeniom historycznym. Pierwsza część traktuje o szkole przed I wojną światową, kolejne o okresie wojny, II Rzeczpospolitej, okupacji niemieckiej, o okresie powojennym. Następne rozdziały poświęcono przedmiotom nauczania i podręcznikom, a także władzom władzom sprawującym zwierzchnictwo nad placówką. Książka zawiera także informacje o uczniach. Osobne rozdziały poświęcono szkole w Przylasku i nauce młodzieży z Budziwoja w szkołach średnich i wyższych. Blisko dwustronną publikację kończą: kalendarium wydarzeń, indeks nazwisk i wykaz źródeł. Wielką zaletą książki jest bardzo duża liczba zreprodukowanych dokumentów szkolnych i zdjęć pochodzących z prywatnych archiwów mieszkańców Budziwoja.

 

„Kościół w Budziwoju”

 

W lutym 2006 ukazała się książka pt. „Kościół w Budziwoju” autorstwa Teresy Borowiec i Reginy Kawy, wydana przez gminę Tyczyn w 100 – lecie budowy pierwszego murowanego kościoła w Budziwoju (1905).
Książka przedstawia historię budziwojskiego kościoła. Ważne wydarzenia są opatrzone fotografiami pochodzącymi głównie z prywatnych zbiorów mieszkańców Budziwoja oraz kopiami dokumentów parafialnych.

 

 

 

  • Publikacje skierowane do rodziców:  

Rola czytania ze zrozumieniem w procesie edukacji wczesnoszkolnej (pedagogizacja rodziców) – Agnieszka Janowska

Dysleksja rozwojowa (pedagogizacja rodziców) – Agnieszka Janowska

„Nadpobudliwość psychoruchowa u dziecka oraz wpływ zaplanowanego ruchu na uczenie się” (pedagogizacja rodziców) – Joanna Nowak

„Kilka słów o wadach wymowy u dzieci” (pedagogizacja rodziców) – Katarzyna Błońska

„Praca domowa ucznia klas I – III” (pedagogizacja rodziców) – Krystyna Borkowska

„Wpływ telewizji i gier komputerowych na psychikę dziecka” (pedagogizacja rodziców) – Anna Sawicka

„Mobbing w szkole” (pedagogizacja rodziców) – Irena Jurek

„Uzaleznienie od komputera” (pogadanka dla rodziców) – Krystyna Borkowska

„Komputer i Internet – ich wpływ na rozwój dziecka” (pedagogizacja rodziców) – Bożena Filip

„Aktywne życie z astmą” (ulotka dla rodziców) – Irena Jurek

„Metody wychowawcze stosowane przez rodziców – system nagród i kar” (pedagogizacja rodziców) – Krystyna Borkowska

„Stop przemocy i agresji” (pedagogizacja rodziców) – Anna Sawicka

„W dłoniach Boga jesteśmy bezpieczni i szczęśliwi” (pedagogizacja rodziców) – Renata Rzeźnik

„Jak wspierać i motywować dziecko w czasie pierwszego etapu nauki?” – Krystyna Borkowska

Agresja wśród dzieci i sposoby jej redukowania – Renata Rzeźnik

„Zadania i rola świetlicy szkolnej” – Agnieszka Kozioł

„Jak rozpoznać ucznia z dysleksją” (pedagogizacja rodziców) – Katarzyna Błońska

Rozwój artystyczny dziecka – Izabela Liskowicz

Broszura dla rodziców dzieci nieśmiałych – Izabela Liskowicz

Bajki, które leczą – pedagogizacja rodziców – Katarzyna Błońska

Łatwe i przyjemne ćwiczenia logopedyczne – pedagogizacja rodziców – Katarzyna Błońska

Jak dbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci? – Katarzyna Błońska

Wpływ czytania na rozwój dziecka – Katarzyna Błońska

Zalety biblioterapii – Katarzyna Błońska

  • Scenariusze uroczystości i apeli szkolnych:

„Z pieśnią do Niepodległej” – Regina Kawa, Renata Kędzierska

Miesiąc styczeń – pora życzeń (inscenizacja) – Agnieszka Janowska

Scenariusz pasowania na ucznia klas pierwszych – Ewa Morlak

Żyj z przyrodą w zgodzie – Ewa Morlak

Spotkanie z nutkami – M. Chlebek

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – Krystyna Borkowska

Scenariusz uroczystości o Papieżu Janie Pawle II – Renata Rzeźnik

„Jak to niegdyś bywało” scenariusz przedstawienia wielkanocnego – Renata Rzeźnik

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – Anna Wisz

„Wszechobecny hałas” (scenariusz apelu szkolnego) – Irena Jurek

„Spór o ważności owoców nad warzywami” (scenariusz apelu szkolnego) – Irena Jurek

Scenariusz przedstawienia dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty – Marta Witowska

Scenariusz przedstawienia kukiełkowego– Marta Witowska

„Wielkanoc zajączka oraz spotkania z rodzicami” (scenariusz inscenizacji teatralnej) – Marta Witowska

„Dlaczego należy dbać o środowisko?. Przylot kosmitów na Ziemię” (apel szkolny) – Bożena Filip

„Niesamowita podróż do przeszłości” (scenariusz akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja) – Bożena Filip

Baśń higieniczna o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach (scenariusz przedstawienia o tematyce profilaktyki zdrowia) – Renata Rzeźnik

„Jan Paweł II – obrońca godności człowieka” (program słowno – muzyczny na Dzień Papieski) – Renata Rzeźnik

„Grunt to dobre wychowanie”, czyli grzeczność na co dzień (scenariusz dotyczący zasad dobrego wychowania) – Regina Kawa, Renata Kędzierska

„Od smutku do radości” (scenariusz wieczorku poetyckiego) – Renata Kędzierska

„Planeta Ziemia” (scenariusz apelu przygotowanego przez klasę V) – Małgorzata Chorzępa

„Z serca mego pieśni…” (montaż poetycko – muzyczny poświęcony Adamowi Mickiewiczowi) – Regina Kawa, Renata Kędzierska

„Jubileusz szkoły” – (scenariusz obchodów uroczystości szkolnej – 160- lecia SP w Budziwoju) – Regina Kawa, Renata Kędzierska

„Pożegnanie absolwentów” – (scenariusz  uroczystości szkolnej) – Agnieszka Kondraciuk

„Europejskie Boże Narodzenie” – (scenariusz  świątecznego programu) – Agnieszka Kondraciuk

  • Ekologia:

„Ciekawostki ekologiczne” (prezentacja multimedialna) – Iwona Woźniak

„Ku przestrodze – fraszki ekologiczne” (prezentacja multimedialna) – Iwona Woźniak 

  • Inne:

„Moja wspólnota klasowa” (scenariusz lekcji wychowawczej) – Renata Rzeźnik

„Ćwiczenia i zabawy dla dzieci chorych na astmę” – (wskazówki dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego) – Irena Jurek

„Z Astrid Lindgren poznajemy Szwecję” (scenariusz zajęć z edukacji czytelniczo medialnej oraz edukacji europejskiej do realizacji w klasie II) – Katarzyna Błońska, Bożena Filip

Mandala, technika wspomagająca rozwój ucznia – Marta Chlebek

„Młodszy kolega bezpieczny na drodze” (scenariusz akcji edukacyjnej dla uczniów klas Ia i Ib) – Małgorzata Chorzępa

Wychowanie metodą harcerską – Iwona Woźniak

„W Polsce bije serce Świata, a czy Twoje serce bije dla Polski” – (materiały z II etapu ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN) – Regina Kawa, Renata Kędzierska, Elżbieta Kwolek

„Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży” – artykuł prasowy – Irena Jurek

„Prostokąty i kwadraty – rozwiązywanie zadań” – konspekt lekcji matematyki – Anna Sawicka

„Instrukcje obsługi urządzeń technicznych gospodarstwa domowego” – konspekt lekcji techniki – Małgorzata Chorzępa

Scenariusz lekcji plastyki  – techniką pasteli  – Izabela Liskowicz

Scenariusz lekcji plastyki – architektura – Izabela Liskowicz

Scenariusz zajęć otwartych koła języka angielskiego w klasie Va –  Agnieszka Kondraciuk

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VIa –   Agnieszka Kondraciuk

Skip to content