Publikacje

  • Publikacje książkowe – Teresa Borowiec, Regina Kawa.

“Szkoła w Budziwoju”

b_150_100_16777215_00_images_2012na13_publ_sz.jpg

Książka ta poświęcona jest oświacie w Budziwoju. Jej autorki szczegółowo przedstawiają zagadnienia związane ze szkolnictwem w naszej miejscowości w latach 1847 – 1973. Na początku publikacji autorki wprowadziły czytelnika w problematykę oświaty galicylskiej. Przedstawiają Budziwój oraz mieszkańców, zamieszczając fragmenty opinii czterech nauczycieli kierujšcych szkołą od 1878r. po lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku.
Historię szkoły podzielono na rozdziały odpowiadające najważniejszym wydarzeniom historycznym. Pierwsza część traktuje o szkole przed I wojną światową, kolejne o okresie wojny, II Rzeczpospolitej, okupacji niemieckiej, o okresie powojennym. Następne rozdziały poświęcono przedmiotom nauczania i podręcznikom, a także władzom władzom sprawującym zwierzchnictwo nad placówką. Książka zawiera także informacje o uczniach. Osobne rozdziały poświęcono szkole w Przylasku i nauce młodzieży z Budziwoja w szkołach średnich i wyższych. Blisko dwustronną publikację kończą: kalendarium wydarzeń, indeks nazwisk i wykaz źródeł. Wielką zaletą książki jest bardzo duża liczba zreprodukowanych dokumentów szkolnych i zdjęć pochodzących z prywatnych archiwów mieszkańców Budziwoja.

 

“Kościół w Budziwoju”

b_150_100_16777215_00_images_2012na13_publ_kos.jpg

W lutym 2006 ukazała się książka pt. “Kościół w Budziwoju” autorstwa Teresy Borowiec i Reginy Kawy, wydana przez gminę Tyczyn w 100 – lecie budowy pierwszego murowanego kościoła w Budziwoju (1905).
Książka przedstawia historię budziwojskiego kościoła. Ważne wydarzenia są opatrzone fotografiami pochodzącymi głównie z prywatnych zbiorów mieszkańców Budziwoja oraz kopiami dokumentów parafialnych.

 

 

   Rozwój artystyczny dziecka – Izabela Liskowicz

    Broszura dla rodziców dzieci nieśmiałych – Izabela Liskowicz

           Bajki, które leczą – pedagogizacja rodziców – Katarzyna Błońska

Łatwe i przyjemne ćwiczenia logopedyczne – pedagogizacja rodziców – Katarzyna Błońska

Jak dbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci? – Katarzyna Błońska

Wpływ czytania na rozwój dziecka – Katarzyna Błońska

Zalety biblioterapii – Katarzyna Błońska

 

 

“Europejskie Boże Narodzenie” – (scenariusz  świątecznego programu) – Agnieszka Kondraciuk

 

 

   Scenariusz lekcji plastyki  – techniką pasteli  – Izabela Liskowicz

   Scenariusz lekcji plastyki – architektura – Izabela Liskowicz

Scenariusz zajęć otwartych koła języka angielskiego w klasie Va –  Agnieszka Kondraciuk

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VIa –   Agnieszka Kondraciuk