NABÓR

Szanowni Państwo, pisma i zapytania związane z przyjęciami do przedszkola lub szkoły prosimy przysyłać na adres: nabor@zszp7.resman.pl. Postępowanie odwoławcze zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie zaprasza Rodziców do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej oraz na stronie portalu „NABÓR”.

TERMINY NABORU NA ROK 2021/2022 ORAZ KRYTERIA DODATKOWE

WEJDŹ NA PORTAL „NABÓR”

– ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

– HARMONOGRAM

– PLIKI DO POBRANIA

– ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

– HARMONOGRAM

– PLIKI DO POBRANIA

NOWOŚĆ! W tym roku można złożyć wniosek elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie przez przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Ponadto do składanego wniosku należy dodać wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej. Załączniki można dodać w formie zdjęcia lub skanu w formatach: jpg, gif lub pdf. Składanie i podpisywanie wniosku elektronicznie <kliknij tutaj>

ABY WYDRUKOWAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE NALEŻY ZALOGOWAĆ SIĘ DO KONTA, WEJŚĆ NA WNIOSEK – KLIKNĄĆ WYŚLIJ ZGŁOSZENIE I POJAWIA SIĘ OPCJA DRUKUJ.

NABÓR DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ODBYWA SIĘ W DNIACH 1-15 MARCA POPRZEZ ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE NA STRONIE PORTALU NABÓR. Rodzice mają czas na złożenie Wniosku najpóźniej do 15 marca 2021 roku do godz. 15.00.

NASTĘPNIE WYPEŁNIONY NALEŻY WNIOSEK WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I DOSTARCZYĆ W KOMPLECIE Z ZAŁĄCZNIKAMI DO PLACÓWKI PIERWSZEGO WYBORU. SEKRETARIAT SZKOŁY I PRZEDSZKOLA JEST CZYNNY W GODZ. 7:30-15:30. RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PROSIMY ABY NIE ZAPOMNIELI, ŻE DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE NIEZBĘDNE JEST W PRZYPADKU:

1) RODZICA PRACUJĄCEGO – ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU  WYSTAWIONE Z DATĄ BIEŻĄCĄ

2) RODZICA ROZLICZAJĄCEGO SIĘ W US W RZESZOWIE – KSEROKOPIA PIERWSZEJ STRONY PIT-37 LUB PIT-36 Z PIECZĄTKĄ WPŁYWU DO URZĘDU SKARBOWEGO LUB Z URZĘDOWYM POŚWIADCZENIEM ODBIORU (POTWIERDZENIE WYSYŁKI ELEKTRONICZNEJ).

Tryb odwoławczy zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Zgłoszenia obwodowe do klasy I nie wymagają potwierdzenia.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15

ul. Budziwojska 154

ULICE:  Budziwojska, Strzelców, Sportowców, Ks. Kazimierza Guzego, Wakacyjna, Prometeusza, Śnieżna, Młyńska, Porąbki, Kwiatowa, Jesionowa, Poselska, Podleśna, Podlesie, Laskowa, Liliowa, Nadziei, Przylasek, Jarzębinowa, Studzianki, Poziomkowa, Góra, bł. ks. Kowalskiego, św. Agnieszki, Karmelicka, Tarnopolska, Pogodne Wzgórze, Legionistów, Aroniowa, Anielska, Herbowa, Chmielna, Magiczna, Ustronna, Zakątkowa, św. Antoniego, Miejska, Jana Pawła II (nr nieparzyste od 65 wzwyż i parzyste od 64 wzwyż), Senatorska (nr nieparzyste od 157 wzwyż i parzyste od 138 wzwyż)

Skip to content