NABÓR

WAŻNE!

WSZELKIE PISMA DOTYCZĄCE REKRUTACJI PROSIMY WYSYŁAĆ JAKO SKAN PODPISANEGO WYDRUKU TYLKO WYŁĄCZNIE NA ADRES POCZTY DEDYKOWANEJ DO REKRUTACJI: NABOR@ZSZP7.RESMAN.PL

PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ NA INNE ADRESY MAILOWE – PRZY OBECNYM OBŁOŻENIU POCZTY POTWIERDZENIE MOŻE NIE TRAFIĆ DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA WPROWADZANIE W SYSTEM POTWIERDZEŃ.

WYNIKI:

PP27 rekrutacja 2022 – lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

SP15 rekrutacja 2022 – lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

SP15 – Obwodowi przyjęci w obwodzie

Zgłoszenia obwodowe do klasy I gwarantują automatyczne przyjęcie dziecka do szkoły i nie wymagają potwierdzania woli w systemie po ogłoszonych wynikach rekrutacji.
Potwierdzamy wolę tylko przy wnioskach spoza obwodu!

Jednostką właściwą do przyjmowania wniosków i potwierdzeń woli do Szkoły Podstawowej nr 37 i oddziałów przedszkolnych przy ul. Kwiatkowskiego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 (SP23) przy ulicy Pelczara 3 na osiedlu Nowe Miasto.


Szanowni Państwo, pisma i zapytania związane z przyjęciami do przedszkola lub szkoły prosimy przysyłać na adres: nabor@zszp7.resman.pl. Postępowanie odwoławcze zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie zaprasza Rodziców do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej oraz na stronie portalu „NABÓR”.

TERMINY NABORU NA ROK 2022/2023 ORAZ KRYTERIA REKRUTACYJNE (odnośniki nad tabelką harmonogramu)

Harmonogram jest również dostępny na Facebooku na profilu Edukacja w Rzeszowie

WEJDŹ NA PORTAL „NABÓR”

– ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

– HARMONOGRAM

– PLIKI DO POBRANIA

– ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

– HARMONOGRAM

– PLIKI DO POBRANIA

NABÓR DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ODBYWA SIĘ W DNIACH 1-15 MARCA POPRZEZ ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE NA STRONIE PORTALU NABÓR. Rodzice mają czas na złożenie Wniosku najpóźniej do 15 marca 2022 roku do godz. 15.00.

Od 2020 roku można złożyć wniosek wyłącznie elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie przez przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Ponadto wtedy do składanego wniosku należy dodać wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej. Załączniki można dodać w formie zdjęcia lub skanu w formatach: jpg, gif lub pdf. Składanie i podpisywanie wniosku elektronicznie <kliknij tutaj>

BEZ MOŻLIWOŚCI ELEKTRONICZNEGO PODPISANIA DOKUMENTU WYPEŁNIONY WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ, ODRĘCZNIE PODPISAĆ (OBOJE RODZICÓW/JEDEN W PRZYPADKU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA) I DOSTARCZYĆ W KOMPLECIE Z ZAŁĄCZNIKAMI DO PLACÓWKI PIERWSZEGO WYBORU. SEKRETARIAT SZKOŁY I PRZEDSZKOLA JEST CZYNNY W GODZ. 8-16.

ABY WYDRUKOWAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE NALEŻY ZALOGOWAĆ SIĘ DO KONTA, WEJŚĆ NA WNIOSEK – KLIKNĄĆ WYŚLIJ ZGŁOSZENIE I POJAWIA SIĘ OPCJA DRUKUJ.

 RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PROSIMY ABY NIE ZAPOMNIELI, ŻE DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE NIEZBĘDNE JEST W PRZYPADKU:

1) RODZICA PRACUJĄCEGO – ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU  WYSTAWIONE Z DATĄ BIEŻĄCĄ

2) RODZICA ROZLICZAJĄCEGO SIĘ W US W RZESZOWIE – KSEROKOPIA PIERWSZEJ STRONY PIT-37 LUB PIT-36 Z PIECZĄTKĄ WPŁYWU DO URZĘDU SKARBOWEGO LUB Z URZĘDOWYM POŚWIADCZENIEM ODBIORU (POTWIERDZENIE WYSYŁKI ELEKTRONICZNEJ).

Tryb odwoławczy zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15

ul. Budziwojska 154

ULICE:  Budziwojska, Strzelców, Sportowców, Ks. Kazimierza Guzego, Wakacyjna, Prometeusza, Śnieżna, Młyńska, Porąbki, Kwiatowa, Jesionowa, Poselska, Podleśna, Podlesie, Laskowa, Liliowa, Nadziei, Przylasek, Jarzębinowa, Studzianki, Poziomkowa, Góra, bł. ks. Kowalskiego, św. Agnieszki, Karmelicka, Tarnopolska, Pogodne Wzgórze, Legionistów, Aroniowa, Anielska, Herbowa, Chmielna, Magiczna, Ustronna, Zakątkowa, Miejska (od 28 wzwyż), Jana Pawła II (nr nieparzyste od 115 wzwyż i parzyste od 78 wzwyż), Senatorska (nr nieparzyste od 157 wzwyż i parzyste od 138 wzwyż)

obwody_SP_-_2022

Informacje dotyczące opłat za żywienie w SP nr 15 i PP nr 27

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Skip to content