E-dziennik i Office365

E-dziennikOffice365

SKĄD WZIĄĆ LOGIN I HASŁO?

Zapraszamy rodziców i uczniów klas I-VIII do zapoznania się z poniższymi instrukcjami.

PO AKTUALIZACJACH SYSTEMU PIERWSZYM KROKIEM JEST CZYSZCZENIE PLIKÓW COOKIES (NAWET I KILKUKROTNIE)

PRZYPOMINAMY:

KAŻDY ADRES E-MAIL TO OSOBNE KONTO NAWET W PRZYPADKU JEDNEGO ADRESU RODZICA U WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO DZIECKA

Dostęp do e-dziennika – instrukcja pierwszego logowania lub odzyskiwania dostępu (funkcja niedostępna przez smartfony)

Jeżeli mają Państwo problem z odnośnikiem do strony logowania na e-dziennik (https://uonetplus.resman.pl/rzeszow) zapraszamy do logowanie się przez stronę www.portal.resman.pl.

– PIERWSZE LOGOWANIE

– JAK ODZYSKAĆ HASŁO?

– KIEDY DZIENNIK NIE CHCE NAM DZIAŁAĆ

W razie problemów z logowaniem przed kontaktem z administratorem proszę spróbować uzyskać dostęp wykonując poniższe kroki:

 • logujemy się/odzyskujemy hasło przez przeglądarkę w komputerze – nie w telefonie!
 • sprawdzamy wszystkie foldery i zakładki na skrzynce pocztowej – czasami należy odczekać, wiadomość ląduje w spamie lub może przyjść po kilku godzinach a czasem po prostu trzeba jeszcze raz skorzystać z tej opcji przywrócenia, by mail przyszedł
 • zwracamy uwagę na dokładną treść wiadomości e-mail, która przychodzi po skorzystaniu z opcji „przywracanie dostępu do konta” ponieważ w jednej wiadomości dostajemy spis wszystkich kont przypisanych do danego maila (jeśli jest np.: podany jeden mail w kilku szkołach) i należy logować się do tego „właściwego”
 • jeśli pojawia się komunikat o nieprzypisanym adresie e-mail do konta wpierw sprawdzamy u wychowawcy czy wpisywany adres poczty jest identyczny z tym zgłoszonym wcześniej w szkole
 • jeśli podczas kolejnej już próby odzyskiwania dostępu do konta dalej nie przychodzi na pocztę e-mail z linkiem do hasła możliwe jest, że:
  • w dzienniku jest podany inny adres e-mail niż wprowadzamy (jak w pkt wyżej)
  • albo adres jest błędnie wpisany – w tej sytuacji proszę się zwrócić do wychowawcy celem sprawdzenia poprawności wpisanego adresu (czasami jest to literówka związana z przekazywaniem do szkoły adresów e-mail zapisanych niewyraźnym odręcznym pismem zamiast, jak prosimy, drukowanym)
 • jeśli dalej występuje problem z logowaniem – czyścimy pliki cookies w ustawieniach przeglądarki, przez którą się logujemy, jeśli nie pomaga to logujemy się z innych przeglądarek (sprawdzamy każdą dostępną na komputerze lub instalujemy nową), czasami jest potrzebne wyczyszczeni również historii przeglądania i ponowne uruchomienie komputera bezpośrednio po czyszczeniu;
 • PO AKTUALIZACJACH SYSTEMU PIERWSZYM KROKIEM JEST CZYSZCZENIE PLIKÓW COOKIES

 W razie dalszych problemów z logowaniem, mimo wszystkich prób wg instrukcji oraz wskazówek powyżej, prosimy o kontakt z sekretariatem placówki.

BEZPŁATNY PAKIET OFFICE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

Od roku szkolnego 2018/2019 w ramach podpisanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa umowy z firmą Microsoft, każdy uczeń oraz nauczyciel może nieodpłatnie korzystać z usługi Office 365 oraz pobrać na 5 dowolnych urządzeń (komputer, tablet, telefon z systemem IOS lub Android) pakiet Office Professional.

Aby uczeń mógł skorzystać z wymienionych usług oferowanych przez firmę Microsoft opiekun prawny ucznia musi wyrazić zgodę na utworzenie konta Office 365 oraz wykonać poniższe kroki:

 • Podać adres e-mail ucznia wychowawcy klasy (logowanie w usłudze Office 365 będzie powiązane z kontem w dzienniku elektronicznym na platformie firmy Vulcan, które uczeń musi w pierwszej kolejności utworzyć za pomocą swojego adresu e-mail, który do systemu wprowadzi wychowawca)
 • Uruchomić konto w e-dzienniku poprzez ustawienie hasła odzyskując dostęp
 • Wejść na stronę edu.erzeszow.pl
 • Wyrazić zgodę na utworzenie konta ucznia przy pomocy konta rodzicielskiego z e-dziennika (“dla opiekuna – wydaj zgodę” – login i hasło z konta RODZICA w dzienniku, każde dziecko osobny login u rodzica)
 • Wrócić na stronę edu.erzeszow.pl i założyć konto w systemie przy pomocy konta dziecka z e-dziennika (“dla nauczyciela i ucznia – załóż konto” – login i hasło z konta DZIECKA w dzienniku)
 • Zalogować się na nowe konto Office 365 celem aktywacji konta (login jest nowy adres e-mail na domenie edu.erzeszow.pl)
 • Zainstalować pakiet Microsoft Office 365 lub korzystać w chmurze

Po zakończeniu instalacji należy zalogować się do dowolnej aplikacji Office (np. Word, OneDrive czy Skype), aby aktywować pakiet i uzyskać jego pełną funkcjonalność.

Od założenia konta do pakietu usług Office 365 logujemy się przy pomocy adresu e-mail i hasła użytkownika uzyskanego w czasie rejestracji. Resetowanie hasła odbywa się jak przy rejestracji z użyciem danych logowania do dziennika elektronicznego.

ZMIANA NAZWY WYŚWIETLANEJ W OFFICE365:

https://outlook.office365.com/ecp

Klikamy na dole “edytuj informacje”.

Otwiera się nowe okno “informacje o koncie”.

Klikamy “Ogólne” i wpisujemy w nazwie wyświetlanej Imię i Nazwisko.

Gotowe 🙂

Przywracanie/zmiana hasła w Office365 (ze strony edu.erzeszow.pl):

Poniżej znajduje się film instruktażowy dotyczący zakładania konta oraz logowania się do usługi Microsoft Office 365.

Poniżej zamieszczamy film instruktażowy stworzony przez ucznia SP nr 15 w Rzeszowie. Dziękujemy!

Odtwarzacz video

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji i obługi pakietu Office 365 są dostępne w instrukcji zakładania konta na stronie edu.erzeszow.pl.

W JAKI SPOSÓB POPRAWNIE ZAMIEŚCIĆ ZADANIE W ZESPOLE MS TEAMS.

 

Skip to content