Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

W okresie ferii zimowych oraz letnich w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz nie ma opieki świetlicowej dla uczniów.

1. 4 września Rozpoczęcie zajęć szkolnych
2. 13 września Zebranie z rodzicami klas I – III
14 września Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
3. 21 listopada
 Zebranie z rodzicami klas I – III
14 grudnia Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
4. do 12 grudnia  Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych
5. do 22 grudnia  Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach półrocznych z zajęć edukacyjnych
6. 23–31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
7. do 10 stycznia Wpisanie ocen ustalonych
8. 24 stycznia Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
9. 29 stycznia – 11 luty
Ferie zimowe
10. 28 marca – 2 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
11. 8 maja
Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
9 maja Zebranie z rodzicami klas I – III
12. do 17 maja Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu roczną naganną oceną zachowania
13. 14-16 maja  Egzamin ósmoklasisty
14. do 29 maja
Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych
15. do 11 czerwca Wpisanie ocen ustalonych
16. 14 czerwca  Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
17. 21 czerwca Zakończenie zajęć szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

2 listopada 2023 r.

22 grudnia 2023 r.

2 maja 2024 r.

14-16 maja 2024 r. – egzamin w klasie VIII (3 dni)

31 maja 2024 r.

17 czerwca 2023 r.

 

Godziny dostępności nauczycieli ZSP7 (SP15, PP27)

Skip to content