Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1. Rozpoczęcie zajęć szkolnych 2 września
2. Zebranie z rodzicami klas I – IV 5 września
Zebranie z rodzicami klas V – VIII 12 września
3. Zebranie z rodzicami klas IV – VIII 13 listopada
Zebranie z rodzicami klas I – III 14 listopada
4. Przekazanie uczniom i rodzicom informacji
o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych
 do 9 grudnia
5. Poinformowanie uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach półrocznych
z zajęć edukacyjnych
 do 10 grudnia
6. Wpisanie ocen ustalonych do 17 grudnia
7. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia
8. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 8 stycznia
9. Zebranie z rodzicami klas IV – VIII 9 stycznia
Zebranie z rodzicami klas I – III 10 stycznia
10. Ferie zimowe 13 – 24 stycznia
11. Zebranie z rodzicami klas IV – VIII 1 kwietnia
Zebranie z rodzicami klas I – III 2 kwietnia
12. Wielkanoc 9 – 14 kwietnia
13. Egzamin ósmoklasisty 21-23 kwietnia
14. Przekazanie uczniom i rodzicom informacji
o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu roczną naganną oceną zachowania
 do 18 maja
15. Poinformowanie uczniów i rodziców
o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych
do 3 czerwca
16. Wpisanie ocen ustalonych do 10 czerwca
17. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 18 czerwca
18. Zakończenie zajęć szkolnych 26 czerwca

W okresie ferii zimowych oraz letnich w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz nie ma opieki świetlicowej dla uczniów.

Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 Konsultacje odbywają się w godzinach: 1600 – 1800

Lp. Data
1. 17 X 2019 r.
2. 12 XII 2019 r.
3. 12 III 2020 r.
4. 14 V 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

31 października 2019 r.

21 – 23 kwietnia 2020 (egzamin ósmoklasisty)

30 kwietnia 2020 r.

4 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

25 czerwca 2020 r.