Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

W okresie ferii zimowych oraz letnich w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz nie ma opieki świetlicowej dla uczniów.

1. 1 września Rozpoczęcie zajęć szkolnych
2. 7 września Zebranie z rodzicami klas I – III
8 września Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
3. 7 grudnia
 Zebranie z rodzicami klas I – III
8 grudnia Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
4. do 12 grudnia  Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych
5. 23–31 grudnia  Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
6. do 23 grudnia
Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach półrocznych z zajęć edukacyjnych
7. do 9 stycznia Wpisanie ocen ustalonych
8. 12 stycznia Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
9. 16-29 stycznia
Ferie zimowe
10. 1 luty Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
2 luty Zebranie z rodzicami klas I – III
11. 6-11 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
12. 16 maja
Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
17 maja Zebranie z rodzicami klas I – III
13. do 16 maja Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu roczną naganną oceną zachowania
14. 23-25 maja  Egzamin ósmoklasisty
15. do 2 czerwca Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych
16. do 9 czerwca Wpisanie ocen ustalonych
17. 16 czerwca  Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
18. 23 czerwca Zakończenie zajęć szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 Konsultacje odbywają się w godzinach: 1700 – 1800o formie konsultacji poinformuje wychowawca przez e-dziennik

Lp. Data
1. 9 XI 2022 r.
2. 4 IV 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

14 października 2022 r.

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

23-25 maja 2023 r. – egzamin w klasie VIII (3 dni)

9 czerwca 2023 r.

20 czerwca 2023 r.

Godziny dostępności nauczycieli ZSP7 (SP15, PP27)

Skip to content