Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
W okresie ferii zimowych i wakacji letnich w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nie jest organizowana opieka dla uczniów.
1. 4 września Rozpoczęcie zajęć szkolnych
2. 13 września Zebranie z rodzicami klas I – III
14 września Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
3. 21-22 listopada
 Zebranie z rodzicami klas I – III
11-14 grudnia Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
4. do 12 grudnia  Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych
5. do 22 grudnia  Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach półrocznych z zajęć edukacyjnych
6. 23–31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
7. do 10 stycznia Wpisanie ocen ustalonych
8. 24 stycznia Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
9. 29 stycznia – 11 lutego
Ferie zimowe 🙂
10. 28 marca – 2 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
11. 25 kwietnia
Zebranie z rodzicami klas I – III
9 maja Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
12. do 17 maja Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu roczną naganną oceną zachowania
13. 14-16 maja  Egzamin ósmoklasisty
14. do 29 maja
Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych
15. do 11 czerwca Wpisanie ocen ustalonych
16. 14 czerwca  Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
17. 21 czerwca Zakończenie zajęć szkolnych
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych
1.
2 listopada 2023 r. Dzień Zaduszny
2.
22 grudnia 2023 r. Dodatkowy dzień przed Świętami Bożego Narodzenia
3.
2 maja 2024 r. Święto Flagi
4.
14-16 maja 2024 r. Egzamin w klasie VIII (3 dni)
5.
31 maja 2024 r. Piątek po Bożym Ciele
6.
17 czerwca 2023 r. Dodatkowy dzień na dokumentację zakończenia bieżącego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny dostępności nauczycieli SP15 i PP27 dostępne w zakładce „Kontakt – Organizacja pracy w ZSP7”.

Skip to content