Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.

Rozpoczęcie zajęć szkolnych

3 września

2.

Zebranie z rodzicami klas I – IV

6 września

Zebranie z rodzicami klas V – VIII

13 września
3.

Zebranie z rodzicami klas IV – VIII

14 listopada

Zebranie z rodzicami klas I – III

15 listopada
4.

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji
o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych

 do 22 grudnia

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia
6.

Poinformowanie uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach półrocznych
z zajęć edukacyjnych

do 10 stycznia
7.

Wpisanie ocen ustalonych

16 stycznia
8.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

24 stycznia
9.

Zebranie z rodzicami klas IV – VIII

30 stycznia

10.

Zebranie z rodzicami klas I – III

31 stycznia
11.

Ferie zimowe

11 – 24 lutego

12.

Zebranie z rodzicami klas IV – VIII

10 kwietnia

13.

Zebranie z rodzicami klas I – III

11 kwietnia
14.

Wielkanoc

18 – 23 kwietnia
15.

Egzamin ósmoklasisty

15-17 IV
16.

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji
o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu roczną naganną oceną zachowania

do 13 maja
17.

Poinformowanie uczniów i rodziców
o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych

do 30 maja
18.

Wpisanie ocen ustalonych

do 7 czerwca
19.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

13 czerwca
20.

Zakończenie zajęć szkolnych

21 czerwca

W okresie ferii zimowych oraz letnich w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz nie ma opieki świetlicowej dla uczniów.

 

Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 Konsultacje odbywają się w godzinach: 1600 – 1800

Lp. Data
1. 18 X 2018 r.
2. 13 XII 2018 r.
3. 21 III 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 31 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

15–17 kwietnia 2019 (egzamin ósmoklasisty)

2 maja 2019 r.

19 czerwca 2019 r.