Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W okresie ferii zimowych oraz letnich w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz nie ma opieki świetlicowej dla uczniów.

1. 1 września Rozpoczęcie zajęć szkolnych
2. 8 września Zebranie z rodzicami klas I – III
9 września Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
3. 17 listopada  Zebranie z rodzicami klas I – III
18 listopada Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
4. do 22 grudnia  Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych
5. 23 – 31 grudnia  Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
6. do 14 stycznia
Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach półrocznych z zajęć edukacyjnych
7. do 24 stycznia Wpisanie ocen ustalonych
8. 27 stycznia Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
9. 2 luty Zebranie z rodzicami klas IV – VIII 
10. 3 luty Zebranie z rodzicami klas I – III
14 – 27 luty Ferie zimowe
11. 14 – 19 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
12. 20 kwietnia Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
21 kwietnia Zebranie z rodzicami klas I – III
13. do 13 maja Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu roczną naganną oceną zachowania
14. 24 – 26 maja  Egzamin ósmoklasisty
15. do 3 czerwca Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych
16. do 10 czerwca Wpisanie ocen ustalonych
17. 15 czerwca  Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
18. 24 czerwca Zakończenie zajęć szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 Konsultacje odbywają się w godzinach: 1600 – 1800o formie konsultacji poinformuje wychowawca przez e-dziennik

Lp. Data
1. 21 X 2021 r.
2. 16 XII 2021 r.
3. 24 III 2022 r.
4. 19 V 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.  

7 stycznia 2022 r.  

2 maja 2022  

24-26 maja – egzamin w klasie VIII (3 dni) 

17 czerwca 2022 r.

23 czerwca 2022 r.  

 

Skip to content