Dokumenty przedszkolne

Dokumenty związane z organizacją pracy przedszkola:

  • Statut przedszkola
  • Program wychowawczy
  • Procedury w przedszkolu