Opłaty za żywienie

Uprzejmie informujemy, iż nieobecność dziecka na obiadach szkolnych i posiłkach przedszkolnych należy zgłaszać NAJPÓŹNIEJ Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM DO GODZ 1200 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ, wyłącznie pod numerem telefonu: 177481593, 177481594, osobiście u pani intendentki lub elektronicznie na adres stolowka@zszp7.resman.pl. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na możliwość wysłania odpisu pocztą elektroniczną w sytuacji problemów z dodzwonieniem się do placówki.

Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone w dniu nieobecności nie będą uwzględniane!


W WRZEŚNIU opłata za obiady szkolne wynosi:

16 dni x 3,00 zł = 48,00

Opłata za posiłki w przedszkolu jest przekazywana na pasku na początku każdego miesiąca wraz z opłatą za pobyt dziecka oraz zgłoszonymi odpisami.

Prosimy rodziców o wpłacanie DOKŁADNEJ KWOTY bez zaokrągleń. Jest to związane z rozliczeniami VAT w placówce.

Termin płatności: do 16 września 2019 r.


WPŁATA ZA OBIADY LUB ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU DOKONYWANA JEST Z GÓRY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA KONTO ZSP NR 7:
nr 53 1020 4391 0000 6402 0187 6820

 tytułem: wpłata za obiady /klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …

lub wpłata za przedszkole, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …


Regulamin korzystania ze stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/2020