Samorząd uczniowski


  SAMORZĄD UCZNIOWSKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W RZESZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły
pod kierunkiem pani SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

– przewodnicząca

– zastępca przewodniczącej

– skarbnik

– Rzecznik Praw Ucznia

 

PRZEWODNICZĄCY POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI

Dekoracyjna

Informacyjno – redakcyjna

Charytatywna

 

PLAN PRACY NA I PÓŁROCZE

 • zagospodarowanie tablicy samorządowej – systematyczne wykonywanie gazetek przez samorządy klasowe oraz aktualizacja wydarzeń prowadzona przez SU
 • kontrola dyżurów pełnionych przez uczniów poszczególnych klas na korytarzach szkolnych
 • zorganizowanie rozgrywek sportowych z okazji Dnia Chłopaka
 • włączenie się do obchodów Światowego Dnia Uśmiechu
 • przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • uczestnictwo w uroczystości pasowania na ucznia (przygotowanie upominków dla pierwszaków)
 • organizacja dyskotek szkolnych
 • akcja na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
 • udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości,
 • organizacja andrzejek – dekoracja sali, dyskoteka, wróżby
 • zorganizowanie szkolnych mikołajek
 • włączanie się do organizowanych akcji charytatywnych (np. „Góra Grosza”, „Pomóż i Ty” na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niewidomych, „Kundelek” na rzecz bezdomnych psów i innych)
 • wydawanie gazetki szkolnej „Głos Uczniowski”
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
 • przygotowanie życzeń świątecznych dla emerytowanych nauczycieli i osób wspierających działalność szkoły

 

PLAN PRACY SU NA II PÓŁROCZE

 • kontrola dyżurów pełnionych przez uczniów poszczególnych klas na korytarzach szkolnych
 • zorganizowanie szkolnych walentynek
 • wydawanie gazetki szkolnej „Głos Uczniowski”
 • organizacja Dnia Wiosny
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
 • przeprowadzenie akcji pod hasłem „W mojej szkole jestem bezpieczny”
 • przygotowanie świątecznych kartek dla nauczycieli – emerytów
 • rozgrywki sportowe z okazji Dnia Kobiet
 • rajd pieszy
 • przygotowanie sprawozdania z działalności SU w roku szk. 2017/2018 i przedstawienie na apelu szkolnym i posiedzeniu rady pedagogicznej
 • przeprowadzenie wyborów do zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020