Konsultacje

W dniu 21 marca (czwartek) od godziny 1600 do 1800 w szkole będą pełnić dyżur nauczyciele uczący w klasach I – VIII. Zapraszamy rodziców do...

NABÓR!

Rodzice, którzy zgłosili kandydata do szkoły lub przedszkola tylko przez portal elektroniczny są proszeni o dostarczenie podpisanych wydruków tych wniosków wraz z załącznikami. Ostatni dzień...

Twórczość klas szóstych.

Uczniowie klas szóstych mieli okazję na plastyce zapoznać się z pracą architekta i urbanisty. W kilkuosobowych zespołach tworzyli własne projekty budowli, a później komponowali całe...