12 listopada 2018 r.

PONIEDZIAŁEK, 12 LISTOPADA, JEST WOLNY OD PRACY. SZKOŁA NIE ORGANIZUJE W TYM DNIU OPIEKI DLA UCZNIÓW. PRZEDSZKOLE W TYM DNIU JEST NIECZYNNE.